Opłaty i podatki

pity

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
  • opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych
  • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn
  • taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
  • podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej

Pracownicy Kancelarii poinformują Państwa o kosztach dokonania konkretnej czynności telefonicznie, jednakże kalkulacja wszystkich kosztów możliwa jest po przedłożeniu wszystkich dokumentów.